Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Handicapprisen

Handicaprådet uddeler hvert år en handicappris på 25.000 kr. i forbindelse med FN’s internationale Handicapdag.

Med Billund Kommunes handicappolitik vil kommunen være med til at skabe ligeværd og lige muligheder for alle. Handicapprisen skal sætte yderligere fokus på handicapområdet – og belønne særlige initiativer eller kreativitet for at fremme handicappede borgeres muligheder for at deltage i samfundslivet.  

Ansøgningsfristen til Handicapprisen er i år 14. oktober 2018.

Formål

Handicapprisen har til formål at støtte op om enkeltpersoner, grupper, foreninger eller virksomheder, som yder en særlig indsats for borgere med handicap i Billund Kommune.

Formålet med prisen er at anerkende en bemærkelsesværdig indsats til gavn for mennesker med handicap, for på den måde at sætte fokus på handicapsagen og synliggøre den på en positiv måde. 

Modtager af Handicapprisen 2018

Den 4. december 2018 blev Handicapprisen 2018 givet til Annelise Andersen og Alis Hansen for svømning med handicappede Grindsted. 

Se billeder fra uddeling af prisen her.

Kriterier for modtagelse

For at modtage handicapprisen er det en forudsætning, at midlerne anvendes til fordel for målgruppen og fortsat udmøntning af handicappolitikken i Billund Kommune.

Følgende kan modtage handicapprisen: 

 • En ildsjæl, der har gjort en ekstraordinær indsats på handicapområdet
 • En person eller en forening, der har gjort en indsats for at fremme handicappedes muligheder for at deltage i daglige gøremål
 • En virksomhed, som har udnyttet potentialet hos personer med handicap – og har taget initiativ til at handicappede kan arbejde på lige vilkår i virksomheden
 • En sportsklub, som har arbejdet aktivt for handicapidræt i alle aldre
 • En aktivitet, der har stor betydning for handicappede
 • Et byggeri (privat eller offentligt), hvor man har medtænkt adgang for personer med handicap i særlig grad 

Indstilling af kandidater  

Alle borgere i Billund Kommune kan indstille kandidatur til modtagelse af handicapprisen.

For at ansøge om handicapprisen indsendes en indstillingsformular, som indeholder:

 • Beskrivelse af aktivitet/projekt
 • Begrundelse for ansøgning
  • Det kandidaten allerede har gjort til gavn og glæde for handicappede
  • De forhold/projekter kandidaten vil igangsætte fremadrettet
 • Beskrivelse af hvordan prisen forsat aktiveres for målgruppen
 • Kontaktoplysninger

Udfyld og indsend indstillingsformularen til Handicapprisen senest 14. oktober 2018.
Oplever du tekniske udfordringer med den digitale formular, kan du kontakte kbb@billund.dk og få tilsendt formularen som Word-fil.

Vi modtager løbende indstillinger, som vil blive offentliggjort nedenfor. 

Indstillinger 2018 

1. Annelise Andersen og Alis Hansen - for svømning med handicappede /indstillet af Connie Andersen 

2. Kristian Hansen - Høreforeningen Billund Lokalafdeling /indstillet af Lisa Wedel

3. Høreforeningen Billund Lokalafdeling /indstillet af Annalise Thomsen 

4. Kristian Hansen - Høreforeningen Billund Lokalafdeling /indstillet af Jan Michael Nielsen 

5. Kristian Hansen - Høreforeningen Billund Lokalafdeling /indstillet af Gunhild Stubkjær Søndergaard 

6. Høreforeningen Billund Lokalafdeling /indstillet af Knud Mogensen 

Anvendelse af midlerne

Der skal aflægges regnskab for anvendelsen af midlerne, som sendes til handicapraadet@billund.dk.

Se Billund Kommunes Handicappolitik her