Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Handicapprisen

Handicaprådet uddeler hvert år en handicappris i forbindelse med FN’s internationale Handicapdag. I 2019 vil der blive uddelt 2 priser på 10.000 kr.

Med Billund Kommunes handicappolitik vil kommunen være med til at skabe ligeværd og lige muligheder for alle. Handicapprisen skal sætte yderligere fokus på handicapområdet – og belønne særlige initiativer eller kreativitet for at fremme handicappede borgeres muligheder for at deltage i samfundslivet.  

Indstillingsfristen er 20. oktober 2019. 

Arrangement 

Priserne uddeles torsdag den 5. december kl. 17.30 i forhallen på rådhuset. 

Af hensyn til forplejning skal tilmeldinger ske senest 1. december 2019 til handicapraadet@billund.dk 

Formål

Handicapprisen har til formål at støtte op om enkeltpersoner, grupper, foreninger eller virksomheder, som yder en særlig indsats for borgere med handicap i Billund Kommune.

Formålet med prisen er at anerkende en bemærkelsesværdig indsats til gavn for mennesker med handicap, for på den måde at sætte fokus på handicapsagen og synliggøre den på en positiv måde. 

Modtager af Handicapprisen 2018

Den 4. december 2018 blev Handicapprisen 2018 givet til Annelise Andersen og Alis Hansen for svømning med handicappede Grindsted. 

Se billeder fra uddeling af prisen her.

Kriterier for modtagelse

For at modtage handicapprisen er det en forudsætning, at midlerne anvendes til fordel for målgruppen og fortsat udmøntning af handicappolitikken i Billund Kommune.

Følgende kan modtage handicapprisen: 

 • En ildsjæl, der har gjort en ekstraordinær indsats på handicapområdet
 • En person eller en forening, der har gjort en indsats for at fremme handicappedes muligheder for at deltage i daglige gøremål
 • En virksomhed, som har udnyttet potentialet hos personer med handicap – og har taget initiativ til at handicappede kan arbejde på lige vilkår i virksomheden
 • En sportsklub, som har arbejdet aktivt for handicapidræt i alle aldre
 • En aktivitet, der har stor betydning for handicappede
 • Et byggeri (privat eller offentligt), hvor man har medtænkt adgang for personer med handicap i særlig grad 

Indstilling af kandidater  

Alle borgere i Billund Kommune kan indstille kandidatur til modtagelse af handicapprisen.

For at ansøge om handicapprisen indsendes en indstillingsformular, som indeholder:

 • Beskrivelse af aktivitet/projekt
 • Begrundelse for ansøgning
  • Det kandidaten allerede har gjort til gavn og glæde for handicappede
  • De forhold/projekter kandidaten vil igangsætte fremadrettet
 • Beskrivelse af hvordan prisen forsat aktiveres for målgruppen
 • Kontaktoplysninger

Udfyld og indsend indstillingsformularen til Handicapprisen (ansøgningsfrist er 20. oktober 2019)
Oplever du tekniske udfordringer med den digitale formular, kan du kontakte handicapraadet@billund.dk og få tilsendt formularen som Word-fil.

Vi modtager løbende indstillinger, som vil blive offentliggjort nedenfor. 

Indstillede kandidater 2019

1. Lykkeliga - indstillet af Grethe Olesen 

2. Lynghedens Lykkebørn (Lykkeliga) - indstillet af Mette Sommerlund 

3. Marianne Jul Jensen (Lynghedens Lykkebørn) - indstillet af Mette Østergaard 

4. Lynghedens Lykkeliga - indstillet af ukendt 

5. Lykkeliga børn - indstillet af Annette Moos

6. Gurli Plagborg (handicapridning) - indstillet af Heidi Madsbjerg

7. Lykkeliga - indstillet af Lærke Berdiin 

8. Marianne Jul Jensen (Lykkeliga) -  indstillet af Anne-Mette Ringive 

9. Midado ved Annemarie Heering Bundgaard - indstillet af Ingrid Noer

10. Høreforeningen Billund lokalafdeling, formand Kristian Hansen - indstillet af Lisa Wedel

11. Høreforeningen, Kristian Hansen - indstillet af Mette Lassen 

12. Høreforeningen Billund lokalafdeling, Kristian Hansen - indstillet af Erik Bach 

13. Ka. Interiør A/S - indstillet af Anja Jørgensen 

 

Anvendelse af midlerne

Der skal aflægges regnskab for anvendelsen af midlerne, som sendes til handicapraadet@billund.dk.

Se Billund Kommunes Handicappolitik her