Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Seneste nyt om Coronavirus (COVID-19) - samlet overblik

Billund Kommune følger de anbefalinger, der løbende kommer fra myndighederne, og du kan her på siden holde dig orienteret om, hvad der er af ændringer i forhold til de kommunale tilbud og institutioner.

Smitteudvikling

Følg med i den seneste udvikling af smitte med COVID-19

Dataene opdateret hver dag kl. 14.

Kviktest

Du kan få en kviktest (næsepodning) ved en af regionens mobil teststation, som skiftevis besøger vores byer. I den mobile teststation kan du gratis - og uden tidsbestilling eller henvisning fra læge - blive testet for COVID-19. Du skal blot møde op ved teststationen i det åbne tidsrum for at blive testet, og svaret får du inden for 15 minutter.

Se her, hvor teststationen holder

Kviktesten kan ikke bruges som dokumentation ved udrejse af Danmark, og det er ikke muligt at få skriftlig dokumentation på testen. Et negativt testresultat kan ikke udelukke, at man alligevel er smittet med COVID-19. Hvis man skal mødes med nogen, der er særligt sårbar overfor COVID-19, bør man overveje at tage en almindelig test (PCR-test).

Kviktest af børn og unge

Børn helt ned til 6 år kan blive kviktestet. Kviktest af de yngste børn er dog undtagelsen, hvor der bl.a. tages hensyn til:

 • Frivillighed hos barnet
 • Skånsomhed

Få mere information om anbefalingerne for test, herunder kviktest af børn

Børn under 15 år skal følges af forælder eller værge til test.

Hvis du har (milde) symptomer eller bliver testet positiv for COVID-19

Ved symptomer på COVID-19 er det vigtigt, at du følger myndighedernes retningslinjer, som blandt andet indebærer, at du straks går i selvisolation. Det gælder også, mens du venter svar på din coronatest. Dog indebærer den nuværende teststrategi, at du ved milde symptomer selv kan bestille tid til test på www.coronaprover.dk. Ved et positivt testresultat skal du følge retningslinjerne for selvisolation m.m.

Du skal altid ringe til din læge:

 • Hvis du har symptomer på COVID-19, og føler dig så syg, at du gerne vil tale med en læge.
 • Hvis du er bekymret eller i tvivl.
 • Hvis det drejer sig om et barn under 2 år.

Du kan selv booke tid til test på www.coronaprover.dk:

 • Hvis du har symptomer, der kunne være COVID-19, men ikke føler dig så syg, at du har behov for at tale med din læge.
 • Hvis du har været i nær kontakt med en smittet og er blevet henvist til test af Coronaopsporingen
 • Hvis du ønsker en test af anden årsag

Læs på Sundhedstyrelsens hjemmeside, hvordan du skal forholde dig, når du har symptomer på COVID-19

Er du blevet testet positiv for COVID-19?

Hvis du modtager et positivt testsvar, så vil en medarbejder fra Sundhedsstyrelsens team for coronaopsporing kontakte dig og hjælpe dig med at kontakte relevante personer, som du kan risikere at have smittet. Når børn er smittet, er det vigtigt, at du som forældre eller værge hurtigst muligt sørger for at underrette skole, daginstitution med mere. 

Læs hvordan du skal forholde dig til et positivt testsvar på Sundhedstyrelsens hjemmeside

For specifikke områder og lokationer gælder følgende

 • Besøg (både inde og udenfor) på plejecentre og sociale botilbud mv.:
  • Sundhedsstyrelsens 6 generelle råd skal overholdes:
   1. Hold 2 meters afstand når muligt og altid mindst 1 meter. Undgå håndtryk, kys og kram.
   2. Hvis du får symptomer, så bliv hjemme og bliv testet
   3. Luft ud og skab gennemtræk og undgå at være for mange sammen
   4. Host og nys i ærmet
   5. Husk at vaske hænder tit eller brug håndsprit (alkohol 70 - 85 % tilsat glycerol)
   6. Gør rent, særligt overflader som mange rører ved
  • Det betyder:
   • At besøgende skal orienterer sig i retningslinjer for besøg fx gennem opslag og pjecer.
   • At besøg foregår i beboerens bolig eller udendørs. Ingen besøg foregår på fællesarealer.
   • At der skal holdes 2 meters afstand mellem beboeren og den besøgende, hvis beboeren ikke er færdigvaccineret.
   • At det anbefales at bruge mundbind ved besøg i beboerens bolig, hvis den besøgende og beboeren ikke er færdigvaccinerede, og hvis det ikke er muligt at holde afstand.
   • At afstand og mundbind kan undlades, hvis både beboeren og den besøgende er færdigvaccineret.
   • At beboeren, der er færdigvaccineret, kan være sammen med familie eller nære venner, som ikke er vaccinerede, uden at holde afstand eller bruge mundbind, hvis de ikke er i øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19.
   • At den besøgende ved tegn på symptomer STRAKS kontakter ledelsen og egen læge med henblik på test og isolation.
   • At beboere, der har vanskeligt ved at efterkomme retningslinjer for besøg, fx beboere med en kognitiv skade, vurderes af personalet og hjælpes med socialpædagogiske tiltag.
   • At den besøgende udfører håndhygiejne eller spritter sine hænder af før, under og efter besøget
   • At den besøgende så vidt muligt undgår at røre ved genstande i beboerens bolig.
   • At der luftes ud i beboerens bolig under og efter besøget.
   • At besøgende i beboerens bolig foretager en grundig rengøring med aftørring af fælles kontakt- og berøringsflader (fx dørhåndtag, lyskontakter, vandhaner, toilet, bord og stole) ved brug af sprit eller i de tilfælde det ikke kan anvendes vand og almindelig rengøringsmiddel ved besøgets afslutning.
   • At besøgende, der bevæger sig gennem fællesarealer, ikke berører kontaktflader og forlader plejecentret, botilbuddet mv. med det samme, når besøget er slut.
   • At besøgende skriver navn og dato for besøget på en seddel i beboerens bolig ved behov for smitteopsporing.
   • At besøgende ikke opholder sig i beboerens bolig samtidig med personalet. Vi opfordrer derfor til, at besøgende forlader boligen, mens personalet udfører deres opgaver.
  • Besøg ude af huset: Her skal Sundhedsstyrelsens 6 generelle råd overholdes, og der skal sikres god håndhygiejne efter hjemkomst.
  • Styrelsen for Patientsikkerhed kan ved smittespredning og smitteudbrud pålægge kommunen forbud mod besøg eller besøgsrestriktioner.
 • Skoler: Der følges disse fælles principper på kommunens skoler:
  • Undervisningen tilrettelægges, sådan at myndighedernes anbefalinger følges. Eleverne skal undervises i den fulde række af fag.
  • Der vil være fokus på god håndhygiejne med hyppig håndvask.
  • Elever og lærer skal holde 1 meters afstand og 2 meters afstand mellem læreren og første række af elever. Der er dog ikke samme krav til afstand ved børn, som går i samme klasse. 
  • Elevernes klasse skal være udgangspunkt for alle aktiviteter i skolen, så elevernes kontakt klasserne imellem minimeres. Dog er det muligt for elever at skifte lokale og dermed benytte faglokaler eller have undervisning med elever fra andre klasser, når det er en forudsætning for, at undervisning kan gennemføres, fx når det gælder valgfag. Skolen skal dog kunne opretholde den nødvendige rengøringsstandard.
  • Pauser og frikvarterer afholdes klassevist 
  • For elever, der går i SFO, koordineres holdsammensætningen, så elevernes kontakt klasserne imellem minimeres.
 • Biblioteker: Fra mandag den 14. juni kan du uden brug af mundbind og coronapas igen besøge Magion Biblioteket og Billund Bibliotek i vores betjente åbningstid, mens bibliotekerne i Sdr. Omme, og Vorbasse holder åbent, når de frivillige bemander stederne. Husk at vores mange digitale bibliotektstilbud fortsat kan benyttes, ligesom vores lånesamarbejde, som giver dig mulighed for låne materiale fra alle landets biblioteker og afhente det på Billund Bibliotekerne, fortsat kører. 
 • Borgerservice: Borgerservice på både Magion Biblioteket samt i Billund Centret kan igen besøges uden brug af mundbind og coronapas, hvis du har bestilt tid. I akutte tilfælde (fx ved mistet kørekort, udløbet pas inden udenlandsrejse inden for 2 uger o.l.) kan du kontakte Borgerservice på tlf. 79 72 70 15 med henblik på at blive tildelt en tid.
 • Tandplejen: Der er kun adgang på klinikkerne efter forudgående telefonisk kontakt, og hvis tiden er aftalt. Du kan ikke få en tid og skal heller ikke møde op på klinikkerne, hvis du selv eller en i din familie er sygdomsramt. Aflys derfor din tid hvis du føler dig den mindste smule syg, eller hvis du hoster. Du skal helst komme alene på klinikkerne, og børn må maks. have følgeskab af en voksen. Vi gør alt rent og spritter alt af mellem hver patient samt bærer visir, mundbind og ekstra kitler. Når du kommer i klinikken, skal du tage dit overtøj af samt vaske og spritte dine hænder af. Tandplejen kan kontaktes på tlf. 72 13 12 11 (kl. 08.00-10.30 og kl. 13-14).
 • Erhverv: Bliv løbende opdateret med relevante informationer for dig som erhvervsdrivende på Virksomhedsguiden.

Læs mere om erhvervslivets muligheder for støtte fra Staten og Billund Kommune

Krav om mundbind eller visir

Der er p.t. krav om at bære mundbind/visir for personer på 12 år og derover ved:

 • Brug af offentlig transport, når du står op.

Udlevering af gratis mundbind

Følgende personer med bopæl i kommunen kan få udleveret gratis mundbind til brug i kollektiv transport:

 • Kontanthjælpsmodtagere
 • Personer på integrationsydelse
 • Kommunens borgere tilhørende andre grupper af socialt udsatte
 • Skoleelever over 12 år,
  • hvor kommunen har befordringsforpligtelsen pga. afstand eller farlig skolevej.
  • der modtager specialundervisning i specialskoler og -klasser, hvor kommunen er forpligtet til befordring, og hvor transporten foregår i taxa.

For alle andre end skoleelever, hvor udleveringen sker på skolen, så kan de gratis mundbind hentes på:

 • Rådhuset i Jobbutikken, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted.
 • KompetenceCenter Billund, Tårnvej 135, 7200 Grindsted.

Der udleveres 5-10 stk. mundbind ad gangen.

Studerende, som ikke selv har økonomi til indkøb af mundbind, kan desuden modtage gratis mundbind til brug på deres uddannelsesinstitutioner. Er man tilknyttet en uddannelsesinstitution i Billund Kommune, skal man henvende sig i administrationen på den pågældende uddannelsesinstitution.

Studerende bosat i Billund Kommune, men som er tilknyttet en uddannelsesinstitution uden for kommunen, kan hente mundbind på ovenstående adresser.

Hvordan får og giver jeg bedst hjælp?

I den situation, som vi alle befinder os i kan flere have brug for hjælp ikke kun fra kommunen men også gennem mange af de tilbud, som frivillige organisationer står bag. På samme måde vil flere af os gerne hjælpe, hvor vi kan, hvilket både vores lokale og landsdækkende frivillige hjælpeorganisationer giver mulighed for.

Se hvordan du kan få og give hjælp under COVID-19

Hvor får jeg yderligere oplysning om Coronavirus, og hvordan jeg generelt skal forhold mig?

Få seneste viden om Coronavirussen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside  

Find information og svar på spørgsmål som rejsende dansker på Udenrigsministeriets hjemmeside

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside finder du nemt og hurtigt gode råd om, hvordan du bedst mulig sikrer dig mod at blive smittet. Desuden finder du blandt andet en oversigt over symptomer på smitte, information om hvordan du skal forholde dig, hvis du bliver syg, oversigt over lande, hvor Coronavirus er registreret og meget mere.