Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Grundlovsceremoni for ansøgere om dansk statsborgerskab

Her kan du læse meget mere om Grundlovsceremonien i Billund Kommune.

Hvad er en Grundlovsceremoni?

Grundlovsceremonien er en højtidelig ceremoni, der markerer, at du nu bliver dansk statsborger.

Dansk statsborgerskab betinges fremover af deltagelse i en grundlovsceremoni.

Loven betyder, at Byrådet skal give mulighed for, at du som ansøger kan tilmelde dig en Grundlovsceremoni.


Bemærk:

 • Selve tildelingen af statsborgerskab og den forudgående ansøgningsproces varetages af Udlændinge- og Integrationsministeriet.
 • Udlændinge- og Integrationsministeriet vil efter, lovforslag om indfødsrets meddelelse vedtaget af Folketinget, sende et orienteringsbrev vedrørende ceremonien, til de ansøgere, der er optaget på det pågældende lovforslag. Ansøgere kan derefter tilmelde sig til Grundlovsceremonien.
 • Du skal deltage i Grundlovsceremonien senest 2 år efter lovforslaget om indfødsrets (statsborgerskab) meddelelseHvis du ikke overholder denne frist, men fortsat ønsker at få dansk statsborgerskab, skal du indgive en ny ansøgning om dansk statsborgerskab og opfylde de regler, der gælder på dette tidspunkt. 

 • Det er Udlændinge- og Integrationsministeriet som sender dit danske statsborgerbevis, efter du har deltaget i Grundlovsceremonien.

Hvem deltager ved en Grundlovsceremoni?

 • Ansøgere som har modtaget orienteringsbrev vedrørende Grundlovsceremoni fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.
 • Repræsentanter fra Byrådet samt en administrativ medarbejder.
 • Din nærmeste familie må godt komme med og overvære din Grundlovsceremoni, hvis du ønsker det, og hvis de er tilmeldt. 
 • Grundlovsceremonien d. 24. marts 2022,  er kun for borgere med bopæl i Billund kommune, og Billund kommunes borgere må kun deltage i Grundlovsceremoni i Billund kommune.

Hvad kommer der til at ske ved en Grundlovsceremonien?

 • Før ceremonien skal en af repræsentanten sikre sig din identitet ved fremvisning af fotolegitimation.
 • Til en Grundlovsceremoni skal du skrive under på en erklæring om, at du vil overholde grundloven m.v. 
 • Når du underskriver erklæringen, vil der være en repræsentant som ser på, mens du laver din underskrift.
 • Ansøgerne skal pt ikke udveksle håndtryk med en repræsentant fra kommunalbestyrelsen, da håndtrykket er suspenderet på grund af COVID-19.

Får jeg erklæringen udleveret til grundlovsceremonien?

Udlændinge- og Integrationsministeriet vil efter vedtagelse af et lovforslag om indfødsretsmeddelelse sende et orienteringsbrev vedrørende ceremonien til de personer, der er optaget på det pågældende lovforslag

Du får tilsendt erklæringen fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. Husk at medbring denne erklæring til Grundlovsceremonien.

Hvis du har glemt at medbringe erklæringen, kan du få en ny erklæring udleveret til Grundlovsceremonien.

Hvilken legitimation er gyldig ved en Grundlovsceremoni?

 • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
 • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS medlemsland eller i Schweiz.
 • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.
 • Tilladelse udstedt fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. 

Hvornår er næste Grundlovsceremoni?

Grundlovsceremonien bliver d. 24. marts kl. 14.00 til 15.00.

Sidste tilmeldingsfrist er 1. marts 2022.

Grundlovsceremonien d. 24 marts 2022, er kun for borgere med bopæl i Billund kommune, og Billund kommunes borgere må kun deltage i Grundlovsceremoni i Billund kommune.

 • Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i programmet grundet coronavirus i samfundet.
 • Vi forventer ekstra mange ansøgere. Du skal være opmærksom på, at din ansøgning først er godkendt, når du modtager en bekræftelse på, at du kan deltage.
 • Bemærk, der kan forekomme ændring af dato, samt tidspunkt for ceremonierne.

 

Hvor afholdes Grundlovsceremonien?

 • Billund Kommune, Rådhuset i byrådssalen, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted.

Hvordan tilmelder jeg mig grundlovsceremonien?

Husk: At tilmelde din nærmeste familie sammen med dig, hvis du ønsker de skal overvære din Grundlovsceremoni. 

Du kan tilmelde dig Grundlovsceremonien d. 24. marts 2022 her.

Grundlovsceremonien er kun for borgere med bopæl i Billund kommune, og Billund kommunes borgere må kun deltage i Grundlovsceremoni i Billund kommune. 

Bemærk. Du må tage op til to gæster med til at overvære din Grundlovsceremoni, grundet coronavirus i samfundet.

Må jeg tage familie og venner med til grundlovsceremonien og koster det noget at deltage?

 • Ved tilmelding til Grundlovsceremonien kan du tilmelde nærmeste familie til ceremonien.
 • Det er gratis at deltage. 
 • Bemærk. Du må tage op til to gæster med til at overvære din Grundlovsceremoni.

Billund Kommunes Byrådssal
Billund Kommunes Byrådssal