Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Spildevand fra virksomheder

Spildevand fra en virksomhed kan bestå af følgende: Processpildevand, som er spildevand fra virksomhedens produktion, drift og rengøring. Overfladevand, som er regnvand fra tagflader og befæstede arealer. Sanitært spildevand, som er spildevand fra toilet, bad og køkken.

Industrispildevand

Hvis din virksomhed udleder andet spildevand end sanitært, skal der søges om tilladelse.
Dette er for at sikre, at Billund Kommunes spildevandsledninger og renseanlæg har kapacitet til at modtage spildevand, og at der er fortaget de fornødne foranstaltninger på din virksomhed inden udledningen.

Ansøgningen skal indsendes igennem Byg og Miljø. Brug linket til højre på siden.

Spildevandstilladelser

Billund kommune meddeler tilladelser til renseanlæg, ledningsanlæg og pumpestationer.
Grunden til at der stilles vilkår i tilladelsen, er for at sikre, at Billund Kommune overholder de krav, som Miljøministeriet stiller til udledningen til recipienterne og for at beskytte spildevandsanlæggene, så de fungere optimalt.

Ansøg via Byg og Miljø eller kontakt kommunen for yderligere oplysninger

Olie- og benzinudskiller

Etablering skal anmeldes og godkendes af Billund Kommune inden arbejdet påbegyndes.
De skal tilmeldes tømningsordningen via Esbjerg Affaldshåndtering.

Esbjerg Affaldshåndtering

Fedtudskiller

Etablering skal anmeldes og godkendes af Billund Kommune inden arbejdet påbegyndes. Tømningsfrekvensen fastsættes i hvert enkelt tilfælde.