Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Vil du plante en skov?

Hvis du vil plante ny skov med et areal over 0,5 hektar, skal du søge om tilladelse hos Billund Kommune.

Vil du plante ny skov på din ejendom, er der nogle forskellige forhold, som du skal tage højde for.

Hvad er et skovrejsningsområde?

Et skovrejsningsområde, eller et neutralt områder, er et område, hvor vi meget gerne vil have ny skov. Du kan få tilskud fra staten, hvis du vil plante skov i et område, hvor vi gerne vil have skovrejsning. Tilskuddet søges hos Miljø- og Fødevareministeriet.

VVM

Inden du søger om tilladelse til skovrejsning, skal du altid udfylde et VVM-skema, som skal sendes med din ansøgning. Du kan læse mere om VVM neden for, hvor du også finder Bilag 5 anmeldelses skema, der skal udfyldes.  

Læs om VVM og find VVM-skemaet her.

Hvordan søger jeg om tilladelse til at rejse skov?

Hvis du ønsker at etablere skov på et areal større end 0,5 hektar, skal du enten anmelde eller ansøge kommunen inden etableringen.

Du skal anmelde skovrejsningen, hvis dit areal ligger inden for et såkaldt skovrejsningsområde eller i et neutralt område. Hvis du ikke modtager en begrundet afvisning, kan du begynde at beplante arealet fire uger efter, at kommunen har modtaget en korrekt udfyldt anmeldelse.

Du skal ansøge om skovrejsning hvis dit areal ligger helt eller delvist i et område som er udpeget til skovrejsning uønsket. Læs mere nedenfor.

Anmeld eller ansøg om skovrejsning her.

Anmeldelsen skal sendes til naturfriluftsliv@billund.dk eller via almindelig post til Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted.

Husk at vedlægge kopi af markblokkort eller luftfoto med tydelig angivelse af arealet, når du sender din ansøgning eller anmeldelse.

Markblokkort kan findes på Danmarks Arealinformation

Hvad betyder det når skovrejsning er uønsket?

Når skovrejsning er uønsket betyder det at det er et område, hvor vi ikke vil have ny skov. Dette er et område, der i kommuneplanen er udpeget som uønsket skov, altså et område som skal holdes åbent. Vi vil for eksempel ikke have ny skov:

 • i åbne ådale
 • langs store vandløb
 • omkring store søer
 • i fugtige områder
 • i områder med beskyttet natur
 • omkring gravhøje.

Der er dog mulighed for, ved særlige tilfælde, at plante skov i et område, hvor skovrejsning er uønsket. I det tilfælde skal du begrunde i din ansøgning, hvorfor du ønsker at rejse skov på et område, der er udpeget som skovrejsning uønsket. I denne situation skal du søge kommunen om tilladelse, og du skal vente på svar fra kommunen, inden du begynder skovplantningen.

Se Billund Kommunes udpegninger af arealer til skovrejsning. 

Anmeldelsen skal sendes til naturfriluftsliv@billund.dk eller via almindelig post til Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted. Husk at vedlægge kopi af markblokkort eller luftfoto med tydelig angivelse af arealet, når du sender din ansøgning eller anmeldelse.

Markblokkort kan findes på Danmarks Arealinformation

Må jeg plante uden tilladelse, hvis jeg planter under 0,5 ha?

Både ja og nej.

Du må lave mindre beplantninger og plante for vildtet (vildtremiser) uden tilladelse.

Du må ikke plante, hvis arealet har:

 • fortidsminder
 • beskyttet natur
 • dræn
 • rørlagte vandløb
 • ledninger
 • højspændingsmaster
 • beskyttelseslinjer omkring åer, søer eller langs strande.

Hvordan må jeg lave ny skov?

Du må lave ny skov på tre forskellige måder. Ved at:

 • tilplante
 • lade skoven så sig selv.

Skal jeg plante skov med det samme?

Nej, det behøver du ikke. Din tilladelse til at plante skov på et nyt skovareal gælder i fem år. 

Hvis du derimod ikke har plantet den ansøgte skov inden for de fem år, så udløber din tilladelse. Hvis du stadig vil plante skov på arealet, så skal du søge igen.

Kan jeg få tilskud til skovrejsning?

Ja det kan du. Først skal du sende en anmeldelse om skovrejsning til Billund Kommune. Når du har fået en accept af skovrejsningen eller en tilladelse til skovrejsning, hvis dit areal er udpeget til skovrejsning uønsket, så skal du sende din ansøgning til miljøstyrelsen.

Hvis du ønsker at rejse skov i et område, der ikke er udpeget til skovrejsning uønsket, kan du søge om tilskud til at plante skov. Private, som ønsker at plante skov på landbrugsjord, kan få tilskud til skovrejsning fra staten. Dit tilskud er bestemt efter og hvordan skoven etableres.

Du kan søge om tilskud til skovrejsning, hvis:

 • området er over 2 ha
 • området på nuværende tidspunkt er landbrugsjord.

Ansøgningsskema til at søge om tilskud kan findes, udfyldes og indsendes via miljøstyrelsens Tast selv-service.

Hvis du ønsker at rejse skov i et område udpeget som værende negativt med hensyn til til skovrejsning, skal du sørge for at swende din tilladelse fra kommunen med din ansøgning til miljøstyrelsen. Se 'Hvad betyder skovrejsning uønsket?'.

Kan jeg få min ejendom udpeget til skovrejsning?

Ja, hvis du bor i et område, der ikke er skovrejsning uønsket, kan du søge os om at få din ejendom udpeget til skovrejsning.

Vi udpeger nye områder til skovrejsning mindst hvert fjerde år, når vi laver en ny kommuneplan.

Hvordan undgår jeg min pligt til at rydde på mit nye skovareal (rydningspligt)?

Vi sender din ansøgning og vores tilladelse til Landbrugsstyrelsen. Du har dermed ikke længere pligt til at rydde på arealet.