Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Direktionens Budgetforslag 2019

Denne side indeholder budgetmateriale til Byrådets 1. behandling tirsdag den 18. september

0. Indholdsfortegnelse

1. Generelle bemærkninger B2019

2. Hovedoversigt og bevillingsoversigt

3. Oversigt over ændringer til budget 2019-2022

4. Sager oversendt til seminar fra de politiske udvalg

5. Sager oversendt til seminar fra Direktionen

6. Det politiske råderum

7. Forslag til anlægsinvesteringer 2019 og overslagsårene

8. Beskrivelse af nye anlægsønsker

9. Hørringssvar

10. Takster til budget 2019

 

11. Budgetopfølgning 2. kvartal

12. Økonomiaftale 

13. Diverse