Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Budgetmateriale 2022

Politikerne har fået udleveret følgende budgetmateriale, som de skal forhandle budget ud fra. Det kan læses som helhed, eller du kan vælge afsnit ud fra interesse. Du finder også de høringssvar, som der indkommet til det fremlagte budgetforslag.

Økonomiudvalgets forslag til budget 2022

Generelle bemærkninger til budget 2022

Hovedoversigt og bevillingsoversigt

Oversigt over tekniske ændringer

Oversigt over lov- og cirkulære

Beskrivende bilag til tekniske ændringer

Udvalgenes anbefalinger til omprioritering

Budgetanalyser

Økonomiudvalgets anlægsforslag

Beskrivende bilag til Økonomiudvalgets anlægsforslag

Nye anlægsønsker

Beskrivende bilag til nye anlægsønsker

Ønsker fra eksterne

Økonomiaftalen

Budgetproces 2022-25

Tidsplan budget 2022-25

Høringssvar

Økonomiudvalget sendte den 20. august 2021 forslaget til budget 2022-2025 i høring med frist den 3. september kl. 09.00.

Nedenfor finder du de svar, som der er indkommet i høringsperioden

Samlet høringssvar til budgetforslaget for 2022-2025

Høringssvar til budgetforslaget for 2022-2025 - indkommet efter tidsfristen