Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Fremtidens Legeplads - Billund Kommunes udviklingsstrategi (i høring)

Billund Kommune er Fremtidens Legeplads fordi ...

Vi er hjemsted for Børnenes Hovedstad. Hos os er leg, læring og kreativitet ikke kun forbeholdt børnene i skolen. Det er for også for foreninger, for virksomheder og for borgere i alle aldre.

Hos os ligger nogle af Nordeuropas mest kreative virksomheder og turistattraktioner side om side med 500 foreninger, der skaber legende aktiviteter med sammenholdet i fokus, både i forhold til naturrum, sundhed og fællesskaber på tværs.

Vi har en legende tilgang, så Billund Kommune fortsat kan være godt sted at bo, arbejde, leve og besøge. Vi er derfor klar til at lade andre lege med i hele kommunen. Uanset om det drejer sig om bosætning, i foreningen eller i erhvervslivet.

At være Fremtidens Legeplads betyder for os ...

  • At vi er undersøgende, nysgerrige og ambitiøse og vi er ikke bange for at prøve nyt sammen med dem der vil lege med os
  • At vi inddrager og understøtter – og samskaber, ved fælles hjælp, med borgere, frivillige og virksomheder

Fremtidens Legeplads

Fremtidens legeplads – Billund Kommunes nye Udviklingsstrategi er nu sendt i høring

Billund Kommunes Byråd har sendt deres nye udviklingsstrategi, med retningen for Kommunens udvikling frem mod 2030, i høring.

Udviklingsstrategien lanceres under navnet Fremtidens legeplads, fordi leg, læring og kreativitet er det vi er, og det vi gør! Det er en del af vores DNA, og Ikke kun for børnene i skolen, men for foreninger, borgere og virksomheder.

Vores legeplads er hele kommunen, og legeredskaberne er alle de dele af lokalsamfundet, som tilsammen er Billund Kommune. 

Strategi i fællesskab med borgerne 

Udviklingsstrategien er blevet til i fællesskab med borgerne. Processen blev indledt med et borgermøde i Kultur- og Idrætscenter Magion den 6. april, hvor 116 voksne og 22 børn mødte op og kom med input til udviklings-strategien. De input blev fulgt op med input via mail og samlet set er der kommet et helt katalog med input fra borgerne.

Se Borgernes input til udviklingsstrategien

    

Navnet Fremtidens Legeplads er blevet til efter en konkurrence, hvor borgerne kom med forslag både på Facebook og mails samt til et borgermødet om udviklings-strategien i  Kultur- og Idrætscenter Magion. Vinderforslaget kom fra Alex Due fra Sdr. Omme, der blev hædret for sit forslag med en kurv fra Karensminde før et byrådsmøde i april.

Hvorfor lave en udviklingsstrategi?

I Billund Kommune arbejder vi løbende med forbedring, fornyelse og tilpasning af Kommunens serviceområder. Hvert fjerde år skal Kommunen udarbejde en strategi med de mål, kommunen arbejder for. Udviklingsstrategien indgår i kommunens samlede plan for både den fysiske udvikling af kommunen, og udviklingen af kommunens indsatsområder. Vores udviklingsstrategi peger ikke bare på fokusområder der skal arbejdes med, men peger også på, hvordan vi vil arbejde med at nå målene.

Tre temaer med gennemslagskraft

Alle borgere har haft mulighed for at komme med input til, hvordan vi skal indrette vores kommune for fremtiden. Borgerforslagene har sat deres præg på Udviklingsstrategien, og de forslag, der ikke har fundet indpas i selve strategien, vil blive taget med i efteråret, når Udviklingsstrategien skal igennem endnu en runde i Byrådet.

Udviklingsstrategien tager afsæt i tre, overordnede temaer. Ud fra et bevidst valg, er der er sat fokus på udvikling og innovation, på tværs af interesseområder, fremfor i faglige områder:

Stærke byer – her er godt at leve

Rettidig velfærd – mulighed for et godt liv hele livet

Vokseværk i erhvervslivet – sammen bygger vi fremtiden

Kommunens rolle er at inddrage lokalsamfundet, understøtte ideerne, og invitere til at skabe sammen med borgerne.

 

Hvad sker der nu?

Udviklingsstrategien udsendes i høring i perioden 28. maj til og med 6. august. I den tid har alle mulighed for at kommentere, og komme med forslag til Udviklingsstrategien.

Efter overstået høring samles høringssvarene i et katalog, som sendes via de politiske udvalg til Byrådet, sammen med Udviklingsstrategien.

Når Udviklingsstrategien er endelig godkendt af Byrådet, arrangeres lokale møder rundt om i kommunen, hvor der inviteres til dialogmøder med borgere, foreninger og virksomheder. Vi glæder os til en konstruktiv og innovativ snak om vores fælles kommunes fremtid.

Den kommunale organisationens arbejde med Udviklingsstrategien går i gang til efteråret, hvor alle medarbejdere skal involveres i at bearbejde egne områder i forhold til Udviklingsstrategiens vision og mål. Det skal ske med et stærkt fokus på det tværfaglige snit. Udviklingsstrategien bliver på denne måde inddraget i den daglige drift, således at den hurtigst muligt kan sætte aftryk på kommunens service, og komme ud og leve i den daglige praksis.

Læs om Fremtidens legeplads her, hvor du også kan finde vejledning til, hvordan du afgiver et høringssvar.