Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Miljø

Afgørelser efter miljølovgivningen skal offentliggøres. Denne offentliggørelse sker her på siden samt i Ugeavisen Grindsted og Billund Ugeavis.

 • 10. July 2018

  Forslag til afgrænsning af indhold i miljørapport og miljøkonsekvensrapport for oplevelsespark i Billund

  Etableringen af en ny oplevelsespark i Billund er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering efter § 18, stk. 2 og miljøvurdering § 8 stk. 1 i bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Billund Kommunen skal ifølge miljøvurderingsloven indlede miljøvurderingen med en afgrænsning af miljørapportens indhold. Formålet med afgræsningsnotatet er at beskrive, hvilke miljøtemaer, der skal behandles i miljøvurderingen og indgå i miljørapporten, samt fastlægge metoden til at undersøge og vurdere projektets miljømæssige konsekvenser.

  Forslag til afgrænsningsnotat

  Høringsfrist: 31. juli 2018

 • 4. July 2018

  Kloakomlægning Bøvl - midlertidig bortledning af grundvand

  Billund Kommune meddeler tilladelse til midlertidig bortledning af grundvand i forbindelse med kloakomlægning ved Bøvl. 

  Afgørelse
  Bilag 1
  Bilag 2
  Bilag 3
  Bilag 4
  Bilag 5
  Bilag 6

  Klagefrist: 1. august 2018

 • 3. July 2018

  Miljøgodkendelse –Tingvejen 443

  Billund Kommune har meddelt miljøgodkendelse til udvidelse af kvægproduktionen på Tingvejen 443, 7200 Grindsted efter Husdyrbruglovens § 16 a.

  Afgørelse

  Klagefrist: 6. august 2018

 • 2. July 2018

  Miljøgodkendelse og afgørelse om ikke-VVM pligt - HedeDamark A/S

  Billund Kommune har meddelt miljøgodkendelse og truffet afgørelse om ikke-VVM pligt til opbevaring af soyamelasse i gyllebeholder på Hellevej 4, Grindsted.

  Miljøgodkendelse
  Screeningsafgørelse

  Klagefrist: 30. juli 2018

 • 29. June 2018

  Ansøgning om miljøgodkendelse på Gilbjergvej 21, 7250 Hejnsvig

  Billund Kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse af udvidelse af svinebruget på Gilbjergvej 21, 7250 Hejnsvig.

  Offentliggørelse af ansøgning

  Høringsfrist: 27. juli 2018

 • 27. June 2018

  Ansøgning om miljøgodkendelse på Birkemosevej 20, 7200 Grindsted

  Billund Kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse af udvidelse af kvægbruget på Birkemosevej 20, 7200 Grindsted.

  Offentliggørelse af ansøgning

  Høringsfrist: 26. juli 2018

 • 26. June 2018

  Screeningsafgørelse – miljøvurdering – Lokalplan nr. 307

  Billund Kommune har foretaget screening af lokalplanen på grundlag af planforslaget. På baggrund af screeningen er det Billund Kommunes vurdering, at en ændring af anvendelsen af arealet, som beskrevet i lokalplanen, ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, og at planen alene fastlægger anvendelse af mindre område på lokalt plan. Det betyder, at lokalplanen ikke ledsages af en miljøvurdering.

  Læs afgørelsen her

  Læs miljøscreening af lokalplanforslaget her

  Læs mere om lokalplanforslaget her

  Klagefrist: 28. august 2018

   

 • 26. June 2018

  Miljøgodkendelse – Ravlundvej 5

  Billund Kommune har meddelt miljøgodkendelse efter Husdyrloven til en udvidelse på kvægbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Bilag til afgørelsen

  Klagefrist: 24. juli 2018

 • 26. June 2018

  Screeningsafgørelse – miljøvurdering – Kommuneplantillæg nr. 1

  Billund Kommune har foretaget screening af kommuneplantillægget på grundlag af planforslaget. På baggrund af screeningen er det Billund Kommunes vurdering, at en ændring af anvendelsen af arealet, som beskrevet i Kommuneplantillæget, ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, og at planen alene fastlægger anvendelse af mindre område på lokalt plan. Det betyder, at kommuneplantillægget ikke ledsages af en miljøvurdering.

  Læs afgørelsen her

  Læs miljøscreening her

  Læs mere om forslag til kommuneplantillæg her

  Klagefrist: 28. august 2018

 • 26. June 2018

  Miljøgodkendelse – Refshøjvej 7

  Billund Kommune har meddelt miljøgodkendelse til udvidelse af kvægproduktionen på Refshøjvej 7, 7200 Grindsted efter Husdyrbruglovens § 16 a.

  Afgørelse

  Bilag til afgørelsen

  Klagefrist: 24. juli 2018