Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Miljø

Afgørelser efter miljølovgivningen skal offentliggøres. Denne offentliggørelse sker her på siden samt i Ugeavisen Grindsted og Billund Ugeavis.

 • 25. September 2018

  VVM-screening samt tilladelse til skovrejsning – Møbjergvej 73

  VVM-screening samt tilladelse til skovrejsning, Møbjergvej 73, 7260 Sønder Omme.

  Accept af anmeldelse

  VVM-screening af anmeldelse

  Klagefrist: 23. oktober 2018

 • 25. September 2018

  Miljøgodkendelse – Birkemosevej 20

  Billund Kommune har meddelt miljøgodkendelse til udvidelse af kvægproduktionen på Birkemosevej 20, 7200 Grindsted efter Husdyrbruglovens § 16 a.

  Afgørelse

  Klagefrist: 23. oktober 2018

 • 25. September 2018

  VVM-screening samt tilladelse til skovrejsning, Lundgårdvej 77

  VVM-screening samt tilladelse til skovrejsning, Lundgårdvej 77, 7250 Hejnsvig

  Dispensation

  VVM-screening

  Klagefrist: 23. oktober 2018

 • 17. September 2018

  Screeningsafgørelse – ikke VVM-pligt – Legoland ApS – 3 nye forlystelser

  Billund Kommune har meddelt afgørelse om ikke-VVM pligt for projekt som omfatter etablering af 3 forlystelser i 2019 på adressen Legoland ApS, Nordmarksvej 9, 7190 Billund.

  Afgørelse

  Klagefrist: 16. oktober 2018

 • 14. September 2018

  Udledningstilladelser og afgørelse om ikke-VVM pligt - ændret udledning ved HPST Billund

  Billund Kommune har truffet afgørelse om tilladelse til udledning fra projekt om ombygning af Hovedpumpestation Billund, så de eksisterende laguner ved anlægget kan bruges til okkerbehandling i en 12 måneders periode.Der er endvidere truffet afgørelse om ikke-VVM pligt på projektet.

  Tilladelse til udledning af renset grundvand
  Tilladelse til udledning - HPST Billund
  Afgørelse om ikke-VVM pligt
  Kortbilag

  Klagefrist: 12. oktober 2018

 • 14. September 2018

  Tilladelse til midlertidig bortledning af grundvand - Byens torv, Billund

  Billund Kommune meddeler tilladelse til bortledning af op til 950.000 m3 grundvand i forbindelse med åbning af rørlagt strækning af Billund Bæk i det centrale Billund by.

  Afgørelse

  Klagefrist: 12. oktober 2018

 • 10. September 2018

  Offentlig høring af VVM og miljøgodkendelse - Starter fra MIKE

  Billund Kommune har udarbejdet VVM redegørelse ang. ændret startprocedure for fly på Billund Lufthavn. Samtidig fremlægges udkast til miljøgodkendelse (som også er VVM tilladelse). Tilladelsen åbner mulighed for at fly kan benytte en mere vestlig startposition MIKE end for nuværende, hvor den østligste del benyttes som startpunkt. På grundlag af støjberegningerne vurderer Billund Kommune, at det ansøgte scenarie kan rummes i de allerede optagede støjkonturer i kommuneplanen. Det skal bemærkes, at beregningerne desuden viser, at antallet af støjramte boliger i Billund By vil stige med 34 i forhold til nuværende situation, hvis startposition MIKE introduceres.
  Vedlagte dokumenter sendes således nu i offentlig høring fra d. 10 september 2018 til 5. november 2018.
  Høringssvar sendes til: Kommunen@billund.dk  Mærket (emne) ”VVM-Billund Lufthavn”. Høringssvar skal være indkommet på nævnte emailadresse senest ved afslutning af høringen.

  VVM
  Bilag 1: Berørt rammeområde
  Bilag 2: Berørte lokalplaner
  Bilag 3: Beregning af støjbelastning
  Bilag 4: Naturnotat
  Bilag 5: Yderligere vurderinger
  Bilag 6: Udkast miljøgodkendelse

  Høringsfrist: 5. november 2018

 • 6. September 2018

  VVM-screening samt tilladelse til skovrejsning – Skovvej 52

  VVM-screening samt tilladelse til skovrejsning, Skovvej 52, 7260 Sønder Omme.

  Accept af anmeldelse
  VVM-screening af anmeldelse

  Klagefrist: 5. oktober 2018

 • 5. September 2018

  Afgørelse – Vesterhedevej 28

  Billund Kommune har truffet afgørelse om at kornsilo kan etableres som anmeldt på Vesterhedevej 28, 7200 Grindsted, efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

  Afgørelse

  Klagefrist: 3. oktober 2018

 • 4. September 2018

  VVM-screening samt tilladelse til skovrejsning - Stakrogevej 55

  VVM-screening samt tilladelse til skovrejsning, Stakrogevej 55, 7260 Sønder Omme. 

  Accept af anmeldelse
  VVM-screening af anmeldelse

  Klagefrist: 3. oktober 2018