Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Miljø

Afgørelser efter miljølovgivningen skal offentliggøres. Denne offentliggørelse sker her på siden samt i Ugeavisen Grindsted og Billund Ugeavis.

 • 13. November 2018

  VVM og Miljørapport for WOW-Park

  Billund Kommune har vurderet, at lokalplan nr. 308 og kommuneplantillæg nr. 2 kan få væsentlig indvirkning på miljøet og på baggrund af dette, er der udarbejdet en miljøvurdering. Samtidig med planprocessen for oplevelsesparken er der udarbejdet VVM-redegørelse. VVM-redegørelsen og miljøvurderingen er samlet i en fælles rapport. 

  Under den offentlige høring har du mulighed for at give kommunen dit høringssvar med indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger til miljøvurderingen. Hvis du samtidig har et høringssvar til selve planforslaget kan du sende ét samlet høringssvar. Alle har mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag til det fremlagte forslag. Indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag skal sendes til Billund Kommune, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted eller på e-mail: plan@billund.dk, senest den 15. januar 2019.

  Efter den offentlige høring skal Byrådet tage stilling til dit høringssvar, og beslutte om miljøvurderingen og/eller planforslaget skal ændres eller helt forkastes. Byrådets beslutning kan herefter påklages til Natur- og Miljøklagenævnet senest 4 uger efter, at den er annonceret på kommunens hjemmeside. Annoncen vil indeholde en klagefrist.

  Læs miljøvurderingen her

  Læs mere om lokalplanforslaget her

  Læs mere om kommuneplantillægget her

  Høringsfrist: 15. januar 2019

 • 31. October 2018

  Tilladelse til jordvarmeanlæg – Gøglervej 13

  Billund Kommune har meddelt tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Gøglervej 13, 6623 Vorbasse.

  Afgørelse

  Klagefrist: 28. november 2018

 • 23. October 2018

  Dispensation til skovrejsning samt VVM-screening – Urup Kirkevej 5

  Dispensation til skovrejsning samt VVM-screening, Urup Kirkevej 5, 7200 Grindsted

  Dispensation

  VVM-screening

  Klagefrist: 20. november 2018

 • 19. October 2018

  Afgørelse om §19 tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven – Åstvej 1

  Billund Kommune har meddelt tilladelse til genindbygning af jord med asfaltfragmenter under bygning og belægning på Åstvej 1, 7190 Billund

  Afgørelse

  Bilag 1-4

  Klagefrist: 16. november 2018

 • 18. October 2018

  Afgørelse om §19 tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven – Tronsø Parkvej 40

  Billund Kommune har meddelt tilladelse til genanvendelse af restprodukt i vold – Tronsø Parkvej 40, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Kortbilag

  Klagefrist: 15. november 2018

 • 18. October 2018

  Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning med bortledning - Byens torv, Billund

  Billund Kommune meddeler tilladelse til midlertidig grundvandssænkning med bortledning af indtil 3.800.000 m³ grundvand med tilhørende forsinkelsebassin og okkeranlæg ved Byens Torv, 7190 Billund.

  AfgørelseBilag 1Bilag 2

  Klagefrist: 15. november 2018

 • 16. October 2018

  Miljøgodkendelse – Gilbjergvej 21

  Billund Kommune har meddelt miljøgodkendelse til udvidelse af svineproduktionen på Gilbjergvej 21, 7250 Hejnsvig efter Husdyrbruglovens § 16 a.

  AfgørelseBilag

  Klagefrist: 13. november 2018

 • 16. October 2018

  Miljøtilladelse – Stakrogevej 89

  Billund Kommune har meddelt miljøtilladelse til kvægproduktion på Stakrogevej 89, 7260 Sønder Omme efter Husdyrbruglovens § 16 b.

  Tilladelse

  Klagefrist: 13. november 2018

 • 15. October 2018

  Tillæg til miljøgodkendelse - ændring af vilkår for taxikørsel og helikopteroperationer

  Billund Kommune har meddelt tillæg til Billund Lufthavns miljøgodkendelse således der kan udføres taxikørsel i forbindelse med motorafprøvninger samt øge antallet af helikopteroperationer.
  Tillægget er tidsbegrænset.

  Afgørelse

  Klagefrist: 13. november 2018

 • 9. October 2018

  Accept af skovrejsning, samt VVM-screening – Klodhøjvej 27

  Accept af skovrejsning, samt VVM-screening, Klodhøjvej 27, 7250 Hejnsvig

  Accept 

  VVM-screening

  Klagefrist: 6. november 2018