Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Afgørelser efter naturlovgivningen

Afgørelser efter naturlovgivningen skal offentliggøres. Denne offentliggørelse sker her på siden samt i Midtjysk Ugeavis og Billund Ugeavis.

 • 19. September 2018

  Tilladelse til udskiftning af cykel- og gangbro over Billund Bæk - mellem Møllevænget og Mølleparken

  Billund Kommune har meddelt tilladelse til udskiftning af cykel- og gangbro over Billund Bæk mellem Møllevænget og Mølleparken 7190 Billund.

  Afgørelse

  Klagefrist: 17. oktober 2018

 • 18. September 2018

  Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til græsning med dådyr på eng - Ribe Landevej 10

  Billund Kommune har meddelt dispensation efter naturbeskyttelsesloven til græsning med dådyr på eng på adressen Ribe Landevej 10, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Kortbilag

  Klagefrist: 19. oktober 2018

 • 14. September 2018

  Dispensation til rydning af træer på beskyttet hede- og moseområde - Marinebjergvej 6

  Billund Kommune har meddelt dispensation til rydning af træer på beskyttet hede- og moseområde på Marinebjergvej 6, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Klagefrist: 12. oktober 2018

 • 6. September 2018

  Høring af tilladelse til fjernelse af stemmeværk og etablering af en gydebanke i Simmelbæk

  Billund Kommune fremsætter hermed høring af ”Tilladelse til fjernelse af et gammelt stemmeværk og etablering af en gydebanke i Simmelbæk omkring st. 6030 m” i offentlig høring fra den 6. september 2018 til den 1. november 2018.

  Tilladelse
  VVM-skema

  Høringsfrist: 1. november 2018

 • 4. September 2018

  Dispensation samt afslag på oprensning af søer - Østermosevej 3b

  Billund Kommune giver dispensation til oprensning af 2 søer samt afslag på oprensning af 1 sø. Matriklen er tilknyttet ejendommen Østermosevej 3b, 6623 Vorbasse.

  Afgørelse
  Kortbilag 1
  Kortbilag 2
  Kortbilag 3

  Klagefrist: 2. oktober 2018

 • 28. August 2018

  Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje - Refshøjvej 79

  Billund Kommune har meddelt dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til tilbygning af halvtag på maskinhus på Refshøjvej 79, 7250 Hejnsvig.

  Afgørelse

  Klagefrist: 25. september 2018

 • 28. August 2018

  Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 – Nollundvej 170

  Billund Kommune har meddelt dispensation til oprensning, rydning og uddybning af 3 søer på Nollundvej 170, 7200 Grindsted

  Afgørelse

  Klagefrist: 18. september 2018

 • 21. August 2018

  Tilladelse til brinksikring af Omme Å fra st. 18.655 m til st. 18.705 m og fra st. 18.975 m til st. 19.050 m - Omme Landevej 40

  Billund Kommune sender hermed tilladelse til brinksikring af Omme Å fra st. 18.655 m til st. 18.705 m og fra st. 18.975 m til st. 19.050 m - Omme Landevej 40, 7200 Grindsted.

  Tilladelse

  Klagefrist: 18. september 2018

 • 7. August 2018

  Tilladelse til udlægning af to gydebanker i Billund Bæk st. 4432-4518 m - Opstrøms Hejnsvigvej

  Billund Kommune sender hermed tilladelse til udlægning af to gydebanker i Billund Bæk st. 4432-4518 m - Opstrøms Hejnsvigvej, 7190 Billund.

  Afgørelse

  Bilag 1: Projektbeskrivelse

  Bilag 2: Skema VVM-screening

  Klagefrist: 4. september 2018

 • 7. August 2018

  Dispensation til rydning af træer i mose – Eg Mosevej 64

  Billund Kommune giver hermed dispensation til rydning i mose samt lovliggørende dispensation til rydning på Eg Mosevej 64, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Klagefrist: 4. september 2018