Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Afgørelser efter naturlovgivningen

Afgørelser efter naturlovgivningen skal offentliggøres. Denne offentliggørelse sker her på siden samt i Midtjysk Ugeavis og Billund Ugeavis.

 • 29. June 2020

  Tilladelse til nedklassificering, opklassificering og regulering af vandløb, Utoft Mosebæk – Ribe Landevej 6

  Billund Kommune meddeler tilladelse til nedklassificering, opklassificering og regulering af vandløb, Utoft Mosebæk, Ribe Landevej 6, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Bilag 1 - Oversigtskort

  Bilag 2 - Nuværende afvandingsforhold

  Bilag 3 - Projekterede afvandingsforhold

  Bilag 4 - Vedligeholdelsesbestemmelser

  Bilag 5 - VVM Screening

  Klagevejledning til vedligeholdelsesbestemmelser for det private vandløb

   

  Klagefrist er d. 4 august 2020.

 • 29. June 2020

  Landzonetilladelse til etablering af sø - Hovborgvej 27

  Billund Kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af sø på adressen Hovborgvej 27, 6623 Vorbasse.

  Afgørelse

  Kortbilag

   

  Klagefrist d. 27. juli 2020

 • 29. June 2020

  VVM til skovrejsning, Skovvej 24, 7260 Sønder Omme

  Billund Kommune har lavet afgørelse vedrørende VVM pligt i forbindelse med skovrejsning til Skovvej 24, 7260 Sønder Omme

  VVM

  Kort

  Klagefristen er d. 27. juli 2020

 • 29. June 2020

  Landzonetilladelse til etablering af sø - Hovborgvej 27

  Billund Kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af sø på adressen Hovborgvej 27, 6623 Vorbasse.

  Afgørelse

  Kortbilag

   

  Klagefrist d. 27. juli 2020

 • 24. June 2020

  VVM til skovrejsning, Klostervej 32, 7200 Grindsted

  Billund Kommune har lavet afgørelse vedrørende VVM pligt i forbindelse med skovrejsning til Klostervej 32, 7200 Grindsted.

  VVM

  Kort

  Klagefristen er d. 22. juli 2020

 • 24. June 2020

  VVM til skovrejsning, Søndermarksvej 12, 7200 Grindsted.

  Billund Kommune har lavet afgørelse vedrørende VVM pligt i forbindelse med skovrejsning til Søndermarksvej 12, 7200 Grindsted.

  VVM

  Kort

  Klagefristen er d. 22. juli 2020

 • 8. June 2020

  Tilladelse til etablering af et minivådområde – Gilbjergvej 21

  Billund Kommune har meldt tilladelse efter vandløbsloven og planloven til etablering af et indskudt minivådområde på privat drænsystem med udløb i Søgård Bæk, på Gilbjergvej 21, 7250 Hejnsvig.

  Afgørelse

   

  Klagefrist er d. 6. juli 2020

 • 8. June 2020

  Dispensation til afgræsning af naturbeskyttede arealer, Sønderhedevej 24

  Billund Kommune meddeler hermed dispensation til afgræsning af naturbeskyttede arealer, Sønderhedevej 24, 6623 Vorbasse.

  Afgørelse

  Kortbilag

   

  Klagefrist er d. 6. juli 2020

 • 28. May 2020

  Endelig tilladelse til etablering af gydebanker, Grindsted Å

  Billund Kommune melder endelig tilladelse til etablering af 5 gydebanker, fjernelse af stemmeværk og opsætning af bro i Grindsted Å.

  Afgørelse

  Bilag 1 - Længdeprofil

  Bilag 2 - Kort med Naturbeskyttet områder ved gydebankerne

  Bilag 3 - VVM screening

  Bilag 4 - Afvandingskort

   

  Klagefrist er den 26. juni 2020.

 • 28. May 2020

  Endelig tilladelse til fjernelse af opstemning og etablering af et stryg. Simmelbæk

  Billund Kommune melder endelig tilladelse til fjernelse af opstemning og etablering af et stryg i Simmelbæk. 

  Afgørelse

  Bilag 1-6

  Bilag 7 - VVM Screening

   

  Klagefrist er den 26. juni 2020.