Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Afgørelser efter naturlovgivningen

Afgørelser efter naturlovgivningen skal offentliggøres. Denne offentliggørelse sker her på siden samt i Midtjysk Ugeavis og Billund Ugeavis.

 • 11. June 2019

  Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til p-plads - Jorden Rundt 11

  Billund Kommune har meddelt dispensation fra åbeskyttelseslinjen til p-plads ved Jorden Rundt 11, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Kortbilag

  Klagefrist: 9. juli 2019

 • 6. June 2019

  Tilladelse til bro ved Filskov Nordre Bæk - Kirkehusvej 52

  Billund Kommune sender hermed tilladelse til bro ved Filskov Nordre Bæk st. 6325 på adressen Kirkehusvej 52, 7200 Grindsted.

  Tilladelse

  Klagefrist: 4. juli 2019

 • 23. May 2019

  Dispensation til rækkehuse, hæk og vejanlæg inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen - Hovedgaden 59

  Billund Kommune giver dispensation til rækkehuse, hække samt vejanlæg inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen på Hovedgaden 59, 7260 Sdr. Omme.

  Afgørelse
  Bilag 1: Mail fra Slots- og Kulturstyrelsen

  Kortbilag 1
  Kortbilag 2

  Klagefrist: 20. juni 2019

 • 21. May 2019

  Tilladelse til etablering af tre gydebanker i Ballebæk

  Billund Kommune har truffet afgørelse om tilladelse til etablering af tre gydebanker i Ballebæk samt fjernelse af en gammel ålekiste og etablering af et spang. 

  Afgørelse
  Bilag 1: Længdeprofiler
  Bilag 2: §3-arealer
  Bilag 3: VVM-screening af projektet
  Bilag 4: Høringssvar

  Klagefrist: 18. juni 2019

   

 • 21. May 2019

  Dispensation til græsning og rydning – Lundgårdvej 16 og Bemsigvej 29

  Billund Kommune har meddelt dispensation til græsning og rydning af § 3 beskyttet mose og eng på Lundgårdvej 16 og Bemsigvej 29.

  Afgørelse

  Klagefrist: 18. juni 2019

   

 • 21. May 2019

  Dispensation til rydning af træer og terrænregulering i beskyttet sø ved Grenevej 13

  Billund Kommune har meddelt dispensation til rydning og terrænregulering i sø omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 ved Grenevej 13, 7190 Billund.

  Afgørelse
  Kortbilag

  Klagefrist: 18. juni 2019

 • 7. May 2019

  Tilladelse til reparation af bro ved privat vandløb med udløb i Plougslund Bæk samt udjævning af vejmidte på privat vej - Plougslund Mose

  Billund Kommune sender hermed tilladelse til reparation af bro ved privat vandløb med udløb i Plougslund Bæk samt udjævning af vejmidte på privat vej i Plougslund Mose, 7190 Billund.

  Tilladelse

  Klagefrist: 4. juni 2019

 • 30. April 2019

  Tilladelse til brinksikring af Grindsted Å omkring st. 13.600 m og st. 13.300 m - Morsbøl Skolevej 7

  Billund Kommune sender hermed tilladelse til brinksikring af Grindsted Å omkring st. 13.600 m og st. 13.300 m på adressen Morsbøl Skolevej 7, 7200 Grindsted.

  Tilladelse

  Klagefrist: 28. maj 2019

 • 8. April 2019

  Dispensation til rydning af træer på hedeareal - Herningvej 48

  Billund Kommune har meddelt dispensation til rydning af træer på hedeareal på adressen Herningvej 48, 7260 Sdr. Omme.

  Afgørelse

  Kort 1

  Klagefrist: 6. maj 2019

 • 20. March 2019

  Høring af tilladelse til brinksikring af Grindsted Å omkring st. 13.600 m og st. 13.300 m - Morsbøl Skolevej 7

  Billund Kommune sender hermed høring af tilladelse til brinksikring af Grindsted Å omkring st. 13.600 m og st. 13.300 m på adressen Morsbøl Skolevej 7, 7200 Grindsted.

  Høring

  Høringsfrist: 17. april 2019