Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Afgørelser efter naturlovgivningen

Afgørelser efter naturlovgivningen skal offentliggøres. Denne offentliggørelse sker her på siden samt i Midtjysk Ugeavis og Billund Ugeavis.

 • 20. May 2020

  Dispensation til anlæg af cykelsti gennem beskyttet hede, Omme Landevej 37

  Billund Kommune har meddelt dispensation
  efter naturbeskyttelsesloven
  til anlæg af cykelsti gennem beskyttet hede
  på Omme Landevej 37, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Kort 1

  Kort 2

  Klagefrist er senest d. 24. juni 2020

   

 • 19. May 2020

  Dispensation til anlæg af cykelsti gennem beskyttet hede - Spjarupvej 2, 6040 Egtved

  Billund Kommune har meddelt dispensation efter naturbeskyttelsesloven til anlæg af cykelsti gennem beskyttet hede, Langs Koldingvej, tilknyttet ejendommen Spjarupvej 2, 6040 Egtved.

   

  Afgørelse

  Kortbilag 1 - Oversigtskort

  Kortbilag 2 - Detailkort

   

  Klagefrist er d. 17. juni 2020

 • 19. May 2020

  Høring af tilladelse til etablering af et minivådområde – Gilbjergvej 21

  Billund Kommune har sendt tilladelse efter vandløbsloven og planloven til etablering af et indskudt minivådområde på privat drænsystem med udløb i Søgård Bæk i høring, på Gilbjergvej 21, 7250 Hejnsvig.

   

  Afgørelse

   

  Høringsfrist er d. 2. juni 2020

 • 19. May 2020

  Dispensation til cykelsti indenfor fortidsmindebeskyttelseslinje - Omme Landevej 46

  Billund kommune har meddelt dispensation til anlæg af cykelsti indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen, Omme Landevej 46, 7200 Grindsted.

   

  Afgørelse

  Kortbilag 1

   

  Klagefrist er d. 17. juni 2020

 • 19. May 2020

  Dispensation til cykelsti indenfor fortidsmindebeskyttelseslinje - Holdgårdsvej 126

  Billund kommune har meddelt dispensation til anlæg af cykelsti indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen, Holdgårdsvej 126, 7260 Sønder Omme.

   

  Afgørelse

  Kortbilag 1

   

  Klagefrist er d. 17. juni 2020

 • 19. May 2020

  Dispensation til etablering af cykelsti over mose, Omme Landevej 41

  Billund Kommune har meddelt dispensation til etablering af cykelsti over mose på Omme Landevej 41, 7200 Grindsted.

   

  Afgørelse

  Kortbilag 1 - Oversigtskort

  Kortbilag 2 - Detailkort

   

  Klagefrist er d. 17. juni 2020.

 • 18. May 2020

  Lovliggørende dispensation fra skovbyggelinjen – Kirkehusvej 21

  Billund Kommune har meldt lovliggørende dispensation fra skovbyggelinjen på Kirkehusvej 21, 7200 Grindsted

   

  Afgørelse

   

  Klagefrist er d. 15. juni 2020.

 • 18. May 2020

  Lovliggørende dispensation fra skovbyggelinjen – Kirkehusvej 11

  Billund Kommune har meldt lovliggørende dispensation fra skovbyggelinjen på Kirkehusvej 11, 7200 Grindsted

   

  Afgørelse

  Kortbilag 1

   

  Klagefrist er d. 15. juni 2020.

 • 18. May 2020

  Lovliggørende dispensation fra skovbyggelinjen – Kirkehusvej 15

  Billund Kommune har meldt lovliggørende dispensation fra skovbyggelinjen på Kirkehusvej 15, 7200 Grindsted

   

  Afgørelse

  Kortbilag 1

   

  Klagefrist er d. 15. juni 2020.

 • 15. May 2020

  Lovliggørende dispensation samt dispensation til bygninger på Slaugvej 7

  Billund Kommune giver hermed lovliggørende dispensation samt dispensation til bygninger på Slaugvej 7, 6623 Vorbasse

  Afgørelse

  Klagefrist er d. 12. juni 2020