Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Afgørelser efter naturlovgivningen

Afgørelser efter naturlovgivningen skal offentliggøres. Denne offentliggørelse sker her på siden samt i Midtjysk Ugeavis og Billund Ugeavis.

 • 9. July 2019

  Dispensation til byggeri i åbeskyttelseslinjen - Teglgaardsvej 7

  Billund Kommune giver hermed tilladelse til to tilbygninger til hal i åbeskyttelseslinjen, Teglgaardsvej 7, 7200 Grindsted.

  Afgørelse
  Kortbilag

  Klagefrist: 6. august 2019

 • 28. June 2019

  VVM-screening af skovrejsning - Marinebjergvej 13

  Billund Kommune har VVM-screenet skovrejsningsområdet på Marinebjergvej 13, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Kortbilag

  Klagefrist: 26. juli 2019

 • 19. June 2019

  VVM-screening af skovrejsning - Simmelvej 8

  Billund Kommune har VVM-screenet skovrejsningsområdet på Simmelvej 8, 7260 Sdr. Omme.

  Afgørelse

  Klagefrist: 17. juli 2019

 • 18. June 2019

  Høring af tilladelse til ændring af stryget i st. 8.394 m - st. 8.428 m samt etablering af nyt indløb til Løvlund Møllesø st. 8.384 m - Grene Å

  Billund Kommune sender hermed høring af tilladelse til ændring af stryget i st. 8.394 m - st. 8.428 m samt etablering af nyt indløb til Løvlund Møllesø st. 8.384 m ved Grene Å, 7190 Billund.

  Høring

  Bilag 1 Løvlund Møllesø

  Bilag 1 Arbejdsbeskrivelse Løvlund Møllesø

  Bilag 2 Længdeprofil fremtidig forhold

  Bilag 3 Tegning 1

  Bilag 4 Tegning 2

  Bilag 5 Arbejdsbeskrivelse Løvlund pumpeløsning

  Bilag 6 VVM screening

  Høringsfrist: 13. august 2019

 • 17. June 2019

  VVM-screening af skovrejsning - Brunbjergvej 7

  Billund Kommune har VVM-screenet skovrejsningsområdet på Brunbjergvej 7, 7190 Billund.

  Afgørelse

  Kortbilag

  Klagefrist: 15. juli 2019

 • 14. June 2019

  Dispensation fra skovbyggelinje til tilbygning – Engvangen 24

  Billund Kommune har meddelt dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning på adressen Engvangen 24, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Klagefrist: 12. juli 2019

 • 11. June 2019

  Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til p-plads - Jorden Rundt 11

  Billund Kommune har meddelt dispensation fra åbeskyttelseslinjen til p-plads ved Jorden Rundt 11, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Kortbilag

  Klagefrist: 9. juli 2019

 • 6. June 2019

  Tilladelse til bro ved Filskov Nordre Bæk - Kirkehusvej 52

  Billund Kommune sender hermed tilladelse til bro ved Filskov Nordre Bæk st. 6325 på adressen Kirkehusvej 52, 7200 Grindsted.

  Tilladelse

  Klagefrist: 4. juli 2019

 • 23. May 2019

  Dispensation til rækkehuse, hæk og vejanlæg inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen - Hovedgaden 59

  Billund Kommune giver dispensation til rækkehuse, hække samt vejanlæg inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen på Hovedgaden 59, 7260 Sdr. Omme.

  Afgørelse
  Bilag 1: Mail fra Slots- og Kulturstyrelsen

  Kortbilag 1
  Kortbilag 2

  Klagefrist: 20. juni 2019

 • 21. May 2019

  Tilladelse til etablering af tre gydebanker i Ballebæk

  Billund Kommune har truffet afgørelse om tilladelse til etablering af tre gydebanker i Ballebæk samt fjernelse af en gammel ålekiste og etablering af et spang. 

  Afgørelse
  Bilag 1: Længdeprofiler
  Bilag 2: §3-arealer
  Bilag 3: VVM-screening af projektet
  Bilag 4: Høringssvar

  Klagefrist: 18. juni 2019