Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Afgørelser efter naturlovgivningen

Afgørelser efter naturlovgivningen skal offentliggøres. Denne offentliggørelse sker her på siden samt i Midtjysk Ugeavis og Billund Ugeavis.

 • 21. May 2019

  Dispensation til rydning af træer og terrænregulering i beskyttet sø ved Grenevej 13

  Billund Kommune har meddelt dispensation til rydning og terrænregulering i sø omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 ved Grenevej 13, 7190 Billund.

  Afgørelse
  Kortbilag

  Klagefrist: 18. juni 2019

 • 7. May 2019

  Tilladelse til reparation af bro ved privat vandløb med udløb i Plougslund Bæk samt udjævning af vejmidte på privat vej - Plougslund Mose

  Billund Kommune sender hermed tilladelse til reparation af bro ved privat vandløb med udløb i Plougslund Bæk samt udjævning af vejmidte på privat vej i Plougslund Mose, 7190 Billund.

  Tilladelse

  Klagefrist: 4. juni 2019

 • 30. April 2019

  Tilladelse til brinksikring af Grindsted Å omkring st. 13.600 m og st. 13.300 m - Morsbøl Skolevej 7

  Billund Kommune sender hermed tilladelse til brinksikring af Grindsted Å omkring st. 13.600 m og st. 13.300 m på adressen Morsbøl Skolevej 7, 7200 Grindsted.

  Tilladelse

  Klagefrist: 28. maj 2019

 • 8. April 2019

  Dispensation til rydning af træer på hedeareal - Herningvej 48

  Billund Kommune har meddelt dispensation til rydning af træer på hedeareal på adressen Herningvej 48, 7260 Sdr. Omme.

  Afgørelse

  Kort 1

  Klagefrist: 6. maj 2019

 • 19. March 2019

  Høring af tilladelse til etablering af tre gydebanker i Ballebæk samt fjernelse af en gammel ålekiste og etablering af et spang - Mølgårdvej 10 og Tingvejen 303

  Billund Kommune sender hermed høring af tilladelse til etablering af tre gydebanker i Ballebæk samt fjernelse af en gammel ålekiste og etablering af et spang på adressen Mølgårdvej 10 og Tingvejen 303

  Høring

  Bilag 1

  Bilag 2

  Bilag 3

  Høringsfrist: 14. maj 2019

 • 28. November 2017

  Lovliggørende dispensation fra åbeskyttelseslinjen til udestue

  Billund Kommune har meddelt lovliggørende dispensation fra åbeskyttelseslinjen til udestue på adressen Fiskerivej 12, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Klagefrist: 26. december 2017

 • 7. November 2017

  Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til oprensning af sø samt rydning af træer omkring - Simmelbrovej 49

  Billund Kommune har meddelt dispensation til oprensning af sø og rydning af træer omkring søen, på matrikel nr. 7cn Kirkeby By, Sdr. Omme.

  Afgørelse

  Klagefrist: 5. december 2017

 • 7. November 2017

  Dispensation til motorbådssejlads på Grindsted Å

  Billund Kommune har meddelt tilladelse til motorbådssejlads på Grindsted Å til Varde Å Sammenslutning i forbindelse med fiskeundersøgelser. Tilladelsen gælder til 31. december 2023. 

  Afgørelse

  Klagefrist: 12. december 2017

 • 31. October 2017

  Lovliggørende dispensation fra naturbeskyttelsesloven til trædesti og bænke i mose - Refshøjvej 39

  Billund Kommune har meddelt lovliggørende dispensation fra naturbeskyttelseslovens  § 3 til trædesti og bænke på matrikel nr. 11h Hejnsvig By, Hejsnvig

  Afgørelse

  Klagefrist: 28. november 2017

 • 17. October 2017

  Lovliggørende dispensation fra naturbeskyttelsesloven til oprensning og udvidelse af sø

  Billund Kommune har meddelt lovliggørende dispensation fra naturbeskyttelseslovens  § 3 til en foretaget oprensning og udvidelse af sø på adressen Ølgodvej 32, Urup, 7200 Grindsted.

  Afgørelse

  Klagefrist: 14. november 2017