Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Partistøtte

Én gang om året kan partierne søge om udbetaling af økonomisk støtte til politisk arbejde

Kandidatlister, der ved det seneste kommunalvalg har fået mere end 100 stemmer, kan en gang årligt ansøge Billund Kommune om udbetaling af tilskud til politisk arbejde i indeværende år. Ansøgningsfristen er inden årets udgang. Udbetaling sker én gang årligt og beregnes ud fra kandidatlistens stemmeantal ved seneste kommunevalg.

Du kan enten ansøg om partistøtte via borger.dk eller blanketten på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside:

Find blanket til ansøgning om tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven på borger.dk

Find ansøgnings- og udbetalingsblanketter til partistøtte på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside

Ansøg om tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven

I forbindelse med ansøgningen skal tilskudsmodtageren afgive erklæring om:

  • afholdte udgifter til politisk arbejde det foregående år
  • forventede udgifter til politisk arbejde i indeværende år
  • tilskud modtaget fra private og anonyme tilskud.

 Læs mere om partistøtte på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside.

Erklæringer

Herunder finder du de erklæringer om ansøgning om tilskud til politisk arbejde om private og anonyme bidrag fra kandidatlister, som vi har modtaget.