Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Rammeaftale 2018

Rammeaftalen er en aftale, som indgås mellem kommunerne og regionen. Aftalen er et redskab til at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Rammeaftalen gælder for et år af gangen og genforhandles årligt. 

Politikkerne i Region Syddanmark udvalgte følgende tre temaer til Rammeaftalen 2018:

  1. Der skal øget fokus på effekt. Vi skal sikre, at de metoder vi anvender virker, hvilket sikres ved at der afholdes en temadag i 2018 med fokus på effekt. En temadag hvor kommunerne og regionen kan dele viden.

  2. Der skal sættes fokus på, hvordan kommunerne kan understøtte, at borgerne er en aktiv del af samfundet/lokalsamfundet. Der tages initiativ til et projekt med fokus på, hvordan vi I Region Syddanmark igangsætter projekter med udgangspunkt i forskellige målgrupper.

  3. Der er behov for øget fokus på koordinerede socialpsykiatriske indsatser og sektorovergange. Der udarbejdes i 2017 en projektbeskrivelse for, hvorledes behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien bedre kan støtte og koordinere om de borgere, som er i kontakt med mange forvaltninger og sagsbehandlere. Projektet vil blive igangsat i 2017 og fortsætte gennem hele 2018.

 

Rammeaftalen 2018 er godkendt af alle 22 kommuner i Region Syddanmark.

 

Læs rammeaftale 2018 for det for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet (pdf) her