Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Rammeaftale 2019-2020

Rammeaftalen er en aftale, som indgås mellem kommunerne og regionen. Aftalen er et redskab til at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

 

Indsatsområder 2019-2020:

  • Øget fokus på effekt
  • Fokus på understøttelse af borgernes aktive deltagelse i samfundslivet
  • Øget fokus på koordinering af socialpsykiatriske indsatser og sektorovergange 

 

Der er særligt fokus på området psykiatri og sektorovergange, hvor der er igangsat følgende projekter: 

  • Sammen om psykiatri
  • SATS-puljeprojekt "Vi bygger bro"
  • SATS-puljeprojektet "Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdompsykiatri"
  • Sammen om velfærd - et samarbejde mellem Region Syddanmark, kommuner og uddannelsesinstitutioner i regionen med fokus på udvikling af grunduddannelser, efter- og videreuddannelsestilbud samt udvikling i egen organisation 

Rammeaftalen 2019-2020 er godkendt af alle 22 kommuner i Region Syddanmark.

 

 

Læs rammeaftale 2019-2020 for det for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet