Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Afbrændingsforbud i Billund Kommune

De mange dage med godt vejr og ingen regn øger risikoen for brand markant, hvilket branden på Randbøl Hede vidner om. Der er derfor indført afbrændingsforbud i hele Trekantområdet med omgående virkning

På baggrund af de seneste mange dages gode vejr er vegetationen blevet særdeles tør. Det betyder, at der er en væsentlig større risiko for brande i såvel haver, på marker og i skove, hvilket dagens brand i Randbøl vidner om.

Trekantområdets Brandvæsen udsteder derfor et afbrændingsforbud gældende fra den 25. maj 2018 for Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle Kommuner. Forbuddet udstedes i medfør af Beredskabsloven og bekendtgørelse nr. 1339 (afbrændings¬bekendt-gørelsen).

Afbrændingsforbuddet gælder afbrænding af:

 • haveaffald
 • halm
 • halmstakke og lignende, der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer
 • affald fra skovbrug
 • siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede- og mosetørv samt
 • bål, herunder bålfade.

Desuden gælder forbuddet brug af apparater og lignende i det fri, herunder:

 • grill*
 • ildsteder
 • apparater og lignende, der fungerer ved forbrænding, fx svejse- eller skære-aggregater, blæselamper, lyskilder, terrassevarmere, ukrudtsbrændere, ildsteder, udtørringsapparater

* Brug af grill tillades på fast ubrændbart underlag.

Opmærksomheden henledes på forsigtig opførsel i forbindelse med rygning samt bortskaffelse af aske:

 • Lad aske blive i den tillukkede grill
 • Kast ikke cigaretskodder og afbrændte tændstikker bort ud over i dertil egnede beholdere.

Selvom der forventes lidt nedbør de kommende dage, vil risikoen fortsat være høj.

Brandvæsnet følger situationen nøje og vil naturligvis ophæve forbuddet hurtigst muligt.