Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Det er muligt for restaurationer at holde åbent hele nytårsnatten 2018/2019

Kredsrådet har den 26. august 2014 besluttet, at der gives mulighed for at holde åbent senere end til kl. 05.00 nytårsnat (natten mellem den 31. december og den 1. januar). Du har som restauratør således mulighed for at søge om udvidet åbningstid nytårsnat.

Restauratører med en 05-bevilling

Restauratører med en 05-bevilling kan søge om dispensation for vilkåret om at holde lukket mellem kl. 05.00 og kl. 08.00. Hvis der meddeles dispensation, vil det være et vilkår, at der holdes lukket mellem kl. 07.00 og kl. 10.00. Det vil ligeledes være et vilkår, at der ryddes op på gaden uden for restaurationen, og at der er dørmænd tilstede i hele åbningstiden. I øvrigt er de sædvanlige vilkår gældende, herunder at unge under 18 år ikke opholder sig i restaurationen efter kl. 02.00.

Ansøgning om dispensation fra 05-bevilling sendes til Bevillingsnævnet i Billund Kommune, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted. Mail: kommunen@billund.dk

Bemærk: Rådhuset holder lukket mellem jul og nytår. Ansøgning om dispensation skal derfor være bevillingsnævnet i hænde senest fredag den 14. december 2018 kl. 12.00 for at sagen kan behandles.

Mulighed for dispensation vedrører alene nytårsnat.

Restauratører med en 02-bevilling

Restauratører med en 02-bevilling kan også søge om tilladelse til at holde åbent mellem kl. 02.00 og kl. 07.00 nytårsnat.

Hvis der meddeles tilladelse, vil det være et krav, at restaurationen holdes lukket mellem kl. 07.00 og kl. 10.00. Det vil ligeledes være et vilkår, at der ryddes op på gaden udenfor restaurationen, og at der er en godkendt bestyrer og dørmænd tilstede i hele åbningstiden.

Ansøgninger om dispensation fra 02-bevilling sendes til Sydøstjyllands Politi, Tilladelses- og bevillingssektionen, Holmboes Alle 2, 8700 Horsens. Mail: sojyl-tilladelser@politi.dk

Bemærk: Ansøgningen skal være politiet i hænde senest den 1. december 2018.

Det er ligeledes politiet, der efter ansøgning kan meddele udvidet åbningstid (02-05) til restauratører med en 02-bevilling i de øvrige juledage. Følg med på Sydøstjyllands Politikreds hjemmeside for mere information herom www.politi.dk/Sydoestjylland.