Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Nye regler om adgang til hjælpemidler ved stemmeafgivning

Vælgere med handicap, nedsat førlighed og/eller nedsat syn har mulighed for at benytte specialindrettet stemmerum til kommunal- og regionsvalget 21. november. Vil du ansøge herom er fristen 13. november kl. 12.00.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har besluttet, at der på mindst et valgsted i kommunen skal være adgang til:

  • Et stemmerum med hæve-/sænkebord, stand-lup og filtpen til rådighed for vælgere med handicap eller nedsat førlighed
  • Et separat lydtæt afstemningsrum til brug for svagsynede vælgere, der har brug for hjælp.

I Billund Kommune er der adgang til ovenstående stemmerum i Magion.

Søg om ændret afstemningssted som vælger med handicap eller nedsat førlighed

I loven er der givet mulighed for, at en vælger med handicap eller nedsat førlighed efter ansøgning kan få tilladelse til at afgive stemme på et andet afstemningssted i bopælskommunen end det, vælgeren er tilknyttet i henhold til valglisten

Hvis du er handicappet eller har nedsat førlighed og ønsker at gøre brug af tilbuddet om at stemme i de specialindrettede stemmerum, kan du søge om at blive overflyttet til afstemningssted Grindsted.

Ansøgningsskemaet om overførsel til et andet afstemningssted kan fås på Borgerservice eller printes her

Du skal blot indsende ansøgningsskema til Borgerservice, Magion, Tinghusgade 15, 7200 Grindsted senest den 13. november kl. 12.00. 

Læs mere om de specialindrettede stemmerum her